Norsk Fernet-Branca Union, NFBU, har tilhold i Steinkjer og møtelokale i kjellerstua på kulturpuben Vårt Hjem.
Vår første samling ble avholdt som en julebankett 27. desember 1987, sammen med våre respektive. Dette ble opptakten til en årlig julebankett. Tanken om å starte en ren herreklubb ble etter hvert en realitet, og i november 1993 ble NFBU konstituert med eget styre.
Våre vedtekter ble vedtatt og oppbygging med et eget hierarki godkjent. Siden den gangen har NFBU hatt organisert møtevirksomhet året igjennom. Årsmøtet har vært avholdt i november, men er nå flyttet til januar/februar måned.

NFBU var arrangør for Milleniumsgalla 31. desember 1999. Nyttårsgallaen ble avholdt i festsalen på Steinkjer Samfunnshus, og var vertskap for 150 gjester. Festprologen kan du lese et annet sted på vår hjemmeside. Vi har avholdt 2 store jubileum, først 15 års jubileum for den første julebanketten i desember 2002. Det andre store jubileet ble avholdt 28. desember 2003, som var 10 års jubileum for konstitueringen av eget styre. Vi var også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av bilrebusløpet som avsluttet fylkets største martna som avholdes på Steinkjer.

NFBU har i alle år gitt pengestøtte til innsamlingsaksjoner. I våre vedtekters paragraf nr 2 står det bl.a., "i den utstrekning styret finner det hensiktsmessig vil foreningen bistå med hjelp til humanitære formål."

NFBU har i dag 32 medlemmer. Det kan ikke søkes om opptak i NFBU, men nye medlemmer må bli anbefalt av et eksisterende medlem og senere godkjent på et av våre møter.

 

Ebbe Austheim, President

 

"Fernet-Branca, den gode helvetessupen,
en daglig motgift mot spleen, melankoli,
weltschmertz, hypokondori, oppstøt og kolera.
"

Stig Ahlgren